BrandVeilig bouwen

Referentie

MEER REFERENTIES >>

Ombouw kantoor naar woningen “Italielaan”


LOCATIE
Zoetermeer

JAAR
2015

OPDRACHT:
• Brandwerende afdichtingen
• Staalbescherming levering
  brandwerende platen
• Levering bijzondere
  brandwerende producten

Brandwerende coating voor staalbescherming

BBT is een gespecialiseerd brandpreventie bedrijf op het gebied van Bouwkundige Brandpreventie.

Werkwijze:Na de opname of calculatie van een project wordt er een vrijblijvende offerte van gemaakt. Als deze offerte opdracht wordt, bevestigen wij dat met een opdrachtbevestiging en gaat het project naar de planning. Daar wordt gekeken of er voor de afgesproken tijd de spuiter(s) beschikbaar zijn.

Op de eerste dag brengen wij de werkplek in gereedheid (de juiste temperatuur en vochtigheid worden gemeten, de werkplek en onderdelen worden afgeplakt, wind- en tochtdicht gemaakt en de verfmaterialen en de spuitmachine worden aangevoerd en opgesteld. Na deze eerste werkzaamheden wordt het te behandelen staal schoon en vetvrij gemaakt en kan het spuiten van de brandwerende coating beginnen. Omdat elk type staalprofiel een andere laagdikte nodig heeft, wordt tijdens het spuiten regelmatig de nog natte verflaag gemeten, soms kan het niet in 1 laag en zal nadat de eerste maximale laag is aangebracht gewacht moeten worden tot de verf droog genoeg is voor de volgende laag en zo verder tot de vereiste laagdikte is bereikt.

Als al het staal is behandeld en de verf droog is, wordt nogmaals met een µm-meter gemeten wat de laagdikte is in droge toestand. Als deze aan de vereiste dikte voldoet kan er nog een laatste laag op worden aangebracht met een vereiste RAL kleur. Deze laatste laag is ook een brandwerende laag maar nu met de benodigde kleur- pigment voor de juiste RAL kleur.

Na deze werkzaamheden wordt het afplak materiaal verwijderd en afgevoerd naar een daarvoor geschikte container. Daarna wordt er een keuringssticker op de brandwerende coating aangebracht. Voor elke afzonderlijk profiel één, met het firma logo erop en de gemeten laagdikte.

Als het werk gereed is, zal de projectadviseur en of de monteur samen met de opdrachtgever het werk opleveren, zodat we zeker weten dat er niets is overgeslagen, want bouwkundige brandpreventie blijft mensenwerk en de brandwerendheid kan afhangen van het kleinste detail.

Als alles is opgeleverd en akkoord is bevonden, wordt er door BBT of door de opdrachtgever een opleverbon gemaakt welke na ondertekening naar de administratie van BBT gaat om verder verwerkt te worden. Zo hebben wij een brandveilig product afgeleverd waar u nog jaren een brandveilig gevoel bij zal hebben.

Coatings materialen:
BBT verwerkt de geteste coatings materialen van de volgende leveranciers:
1. Hempel
2. Rudolf Hensel

Verkoop brandwerende coating >>

Hempel >>

Hensotherm 410 ks >>